Depressieve stoornisKenmerkend is participatieangst voor nieuwe paniekaanvallen, gaat gepaard met agorafobie en vermijding van specifieke situaties. Daarnaast is hyperventilatie een bekend symptoom. Oorzaak van de paniekstoornis (W. Alcohol, drugs en psychiatrie een cliënt met een dubbele diagnose heeft gelijktijdig last van misbruik en/of afhankelijkheid van alcohol of drugs en een psychiatrische stoornis. Bijvoorbeeld een ernstige depressie gecombineerd met een alcoholverslaving, een persoonlijkheidsstoornis met cocaïnemisbruik, of schizofrenie met een cannabisverslaving. Allerlei combinaties tussen middelen en psychiatrische stoornissen zijn mogelijk. De verwevenheid (comorbiditeit) tussen beide stoornissen is groot.

Ups & Downs, de vereniging voor manisch-depressieve

moeilijk concentreren, helder nadenken of besluiten nemen. de cliënt heeft het gevoel beter dood te zijn of denkt aan zelfdoding (Allen Frances. Angststoornissen Bij angststoornissen is de angst primair het probleem. Voorbeelden van een angststoornis is de posttraumatische stress-stoornis en de paniekstoornis. Posttraumatische stress-stoornis Een posttraumatische Stress-stoornis (ptss) is een sterk overdreven en chronische vorm van een oorspronkelijke juiste adaptieve reactie die ons voor gevaar deed behoeden. . de beelden van de voorgevallen gebeurtenis zijn niet langer een nuttige prikkel maar beheersen het leven op een negatieve wijze  (Allen Frances. Paniekstoornis Een paniekstoornis is een angststoornis waarbij de angst zich manifesteert in explosieve aanvallen van paniek (zonder directe prikkel) (Allen Frances. Uitzonderlijke, irrationele angst die tot uiting komt in plotselinge paniekaanvallen die onregelmatig voorkomen.

Dissociatieve fugue, dissociatieve identiteitsstoornis, depersonalisatiestoornis, angststoornissen, paniekstoornis. Fobieën, dwangstoornis, posttraumatische stress-stoornis, veralgemeende angststoornis, psycho-organische stoornissen. Dementie, delier, amnestisch syndroom, andere organische stoornissen, slaapstoornissen. Dyssomnieën Parasomnieën seksuele stoornissen seksuele disfuncties Parafilieën Gender-identiteitsstoornis Somatoforme stoornissen Somatisatiestoornis Conversiestoornis Pijnstoornis Hypochondrie lichaamsbeeldstoornis Aanpassingsstoornissen: Stoornissen bij kinderen en adolescenten Autisme aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit Antisociale gedragsstoornis Tic-stoornissen Stoornissen in de uitscheiding Specifieke ontwikkelingsstoornissen (W. Meest voorkomende psychiatrische stoornissen Ongeveer 43 van zuurstoftekort de nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een psychiatrische stoornis. De meest voorkomende psychiatrische stoornissen zijn: Depressie (20 van alle psychiatrische aandoeningen) Angststoornissen (19,5) Alcohol en drugsverslavingen (19) adhd en gedragsstoornissen (9,2) Antisociale persoonlijkheidsstoornis (3) Schizofrenie (0,5) Bijna de helft ( 46,3) van de mensen in de psychiatrie heeft meerdere psychiatrische stoornissen (psychische stoornissen nemen. Wat houden deze stoornissen in? Depressie een depressie is een vorm van een stemmingsstoornis. Volgens de dsm is er sprake van een depressieve stoornis als er voor minstens twee weken de volgende symptomen voorkomen, minimaal 5: -de cliënt is neerslachtig, verdrietig, somber, huilerig. de cliënt heeft alle belangstelling verloren voor, en plezier in de dingen die hij tot dusver deed.

Vmdb » over de bipolaire stoornis

Depressie (klinisch) - wikipedia


Indeling psychiatrische stoornissen, stemmingsstoornissen, depressie, manie, bipolaire stoornis. Dysthyme stoornis, cyclothyme stoornis, schizofrenie en andere psychosen, schizofrenie. Niet-schizofrene psychosen, persoonlijkheidsstoornissen, paranoïde persoonlijkheids stoornis, schizoïde persoonlijkheids stoornis. Schizotypische persoonlijkheids stoornis, antisociale pijn persoonlijkheids stoornis, bordeline persoonlijkheids stoornis. Theatrale persoonlijkheids stoornis, narcistische persoonlijkheids stoornis, vermijdende persoonlijkheids stoornis. Afhankelijke persoonlijkheids stoornis, dwangmatige persoonlijkheids stoornis, impulscontrole stoornissen. Pathologisch gokken, kleptomanie, pyromanie, periodieke explosieve stoornis, trichotillomanie. Stoornissen door alcohol en drugs, misbruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs. Eetstoornissen zoals, anorexia nervosa en boulimia massage nervosa, dissociatieve stoornissen, dissociatieve amnesie.

Welke depressieve verschijnselen vertonen ouderen?


Terwijl de moeder wordt behandeld in de kliniek verblijft de baby op een aparte kamer naast de kamer van moeder. Aanmelding Patiënten kunnen verwezen worden naar de pop-poli door de (huis) arts, verloskundige of psycholoog. Dit kan telefonisch, per post of fax via de polikliniek gynaecologie verloskunde of de polikliniek psychiatrie onder vermelding van pop-poli. Polikliniek verloskunde en Gynaecologie postbus ds apeldoorn Telefoon: Fax: 055? Polikliniek psychiatrie postbus ds apeldoorn Telefoon: 055? Paarlberg, gynaecoloog-perinatoloog Psychiatrie:. Geerdinck, psychiater Kindergeneeskunde: dhr. Pot, kinderarts Apeldoorn Therapiecentrum doelgroep Vrouwen met angst voor de bevalling Aanbod Het Therapiecentrum maakt deel uit van het Transmuraal Multidisciplinair Samenwerkingsverband voor Zwangeren met Angst voor de bevalling in Apeldoorn en heeft speciaal voor deze doelgroep een specifiek haptotherapeutisch aanbod ontwikkeld voor angstreductie.

Ablation, for, varicose, veins

Een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners ongesteld en de huisarts. Deeltijdbehandeling in groepsverband voor zwangeren met psychiatrische problematiek. Een uitgebreid aanbod van psychologische begeleiding. Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap. De mogelijkheid voor een klinisch kids kraambed op de afdeling Verloskunde. Samenwerking met ggnet: aanbod van de? En de mogelijkheid voor opname van moeder en baby op de moeder-baby unit.

Diverse mogelijkheden voor begeleiding in de thuissituatie. De cursus Ontspannen verwachting: een cursus die u helpt te ontspannen tijdens de zwangerschap. Verder krijgt de zwangere hulp bij de geestelijke voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. Opname op moeder-baby unit: deze unit is speciaal bedoeld voor moeders met een psychiatrische stoornis bijvoorbeeld een depressie. Als we de moeder behandelen dan kan de baby bij de moeder blijven. Zo kan ze voor haar kind blijven zorgen en dit stimuleert de hechting tussen moeder en kind.


17 Natural safe home remedies for Abortion in Early


Geerling, verpleegkundig specialist ggz, teamleider scbs, uitgebreidere informatie almere flevoziekenhuis, pop-poli, extra zorg poli pop-poli doelgroep Vrouwen met kinderwens en zwangeren verwezen door huisarts of verloskundige met psychiatrische problematiek en al dan niet gebruik van psychofarmaca eerder als traumatisch beleefde bevalling al dan niet gevolgd. Tang, tel, email polikliniek verloskunde en Gynaecologie hospitaalweg 1 1315 ra almere telefoon: Fax: Contactpersonen. Frohn, psychiater Amersfoort meander Medisch Centrum doelgroep Zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik of (nogelijk) psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, ptss). Tevens voor (preventief) advies na psychische klachten in een eerdere zwangerschap of kraambed of in het verleden, en voor begeleiding bij psychische problemen na de bevalling (trauma/ptss, angst, depressie, kraambedpsychose). Aanbod Intake bij gynaecoloog, waarna zo nodig verwijzing naar psychiater, psycholoog, maatschappelijk werk, of psychiatrisch/pit verpleegkundige.

Maandelijks worden alle patienten multidisciplinair besproken door een team van gynaecologen (in opleiding psychiaters (in opleiding psychologen, kinderarts, ziekenhuisapotheker, maatschappelijk werkster en 1e lijns verloskundigen uit de regio. Veel patienten worden 1 of enkele keren gezien door de gynaecoloog (en psychiater) en kunnen verder bij hun eigen verloskundige onder controle blijven. De huisarts en verloskundige krijgen bericht van het advies van het pop-team. Aanmelding Patienten kunnen onder vermelding van "verwijzing pop-team" door verloskundige, huisarts, psychiater of psycholoog worden aangemeld bij de polikliniek verloskunde:. Patienten worden dan op korte termijn uitgenodigd voor een consult bij de gynaecoloog. Contactpersoon/contactpersonen Gynaecologie/Obstetrie: cai stramrood im evers Psychiatrie: h coppens d clarenbach Medische Psychologie: y zaal l de ridder Medisch maatschappelijk werk: t westdijk 1e lijns verloskundigen: d roorda n van den heuvel Kindergeneeskunde: p hogeman a yska apotheek: m malingre apeldoorn gelre ziekenhuizen, multidisciplinaire pop-polikliniek. Een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en een medewerker van de afdeling Preventie, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt.

13 Home remedies for Acid Reflux - home remedy book

Aanmelding via polikliniek verloskunde: fax, onder vermelding van topop (twents overleg. Uitgebreidere informatie, zoeken onder psychiatrie, topop almelo/deventer dimence, specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (scbs) doelgroep en aanbod Het specialistisch centrum werkt vanuit twee locaties van Dimence, te weten: Westerdok te Almelo en pikeursbaan te deventer. Binnen het specialistisch centrum is speciale aandacht voor vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die zwanger zijn. Het gaat hierbij niet louter om vrouwen met een bipolaire stoornis, maar het scbs chiropractor biedt specialistische zorg aan alle zwangeren met een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Het aanbod bestaat uit een kinderwenspoli, ambulante behandeling, advisering, bieden van consultatie. Binnen Dimence is een dagbehandeling voor zwangeren met een psychiatrische stoornis en tevens bestaat de mogelijkheid om moeders met hun baby op te nemen (waarbij de baby s nachts thuis verblijft). In deventer is een nauwe samenwerking tussen Dimence en het deventer ziekenhuis in de vorm van een zgn pop-poli. Aanmelding Dimence, scbs, bipolaire Stoornissen Westerdok, haven noordzijde 45, 7607 es almelo pikeursbaan 3, 7411 gt deventer postadres) Postbus 398, 7600 aj almelo telefoonnummer: Contactpersonen. Stevens, psychiater, hoofd scbs, dhr.

American Association of neuromuscular

Acute, lumbar, radiculopathy - simply Align Rehab

Afdeling kindergeneeskunde mca telnr : Dhr. Blok, kinderarts-neonatoloog, afdeling psychiatrie ggz noordHolland, locatie mca. Nmp cornelissen, psychiater, medisch Centrum Alkmaar. Wilhelminalaan 12 1815 jd alkmaar, telnr, almelo ziekenhuisgroep Twente. Doelgroep, vrouwen met psychiatrische problemen (in de voorgeschiedenis of met belaste familie anamnese verslavingsproblematiek of multipele psychosociale problemen, die zwanger zijn, zwanger willen worden, of pas bevallen zijn. Aanbod, multidisciplinaire behandeling door gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, psychiatrisch verpleegkundige en verloskundige. Ook afgestemd met eigen behandelaar in uitkering de eerste lijn. Poliklinische afspraken, zo nodig ook moeder-kind opname.

Te denken valt aan inzet Psychiatrische Thuiszorg in de thuissituatie postpartum. Postpartum kort poliklinisch vervolg bij de afdeling psychiatrie van ggz noordholland noord, centrum ziekenhuispsychiatrie. Mocht verdere zorg geïndiceerd zijn worden vrouwen door verwezen naar passende hulpverlening. Overleg met derde instanties, oa amk volgt met korte lijnen via de betrokken maatschappelijk werker. Indien patiënten reeds in zorg zijn bij andere hulpverleners in de regio kunnen zij worden verwezen voor een eenmalig consult en adviezen en/of afspraken rond de bevalling naar de pop poli. Preconceptioneel advies betreft eveneens een eenmalige intake met adviezen. Aanmelding, patiënten kunnen worden aangemeld door de afdeling gynaecologie van het mca, huisartsen, verloskundigen kunnen de huisarts een verzoek tot doorverwijzing voorleggen, collega psychiaters elders in deze regio. Contactpersonen, afdeling gynaecologie mca telnr caes :.

2008 februari at m / blog

Behandelcentra, alkmaar, medischCentrum Alkmaar ism. Pop poli te Alkmaar, samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en ggz noordHolland. Pop poli is een werkgroep bestaande uit een kinderarts, gynaecoloog, psychiater, maatschappelijk werker, nurse practitioner kindergeneeskunde, consultatief psychiatrisch verpleegkundige en een klinisch verloskundige die 1x per 2 maanden bij een komt om de pop poli op een eenduidige manier vorm te geven en nieuwe inzichten. Doelgroep, zwangere vrouwen met een actuele psychiatrische stoornis, dan wel een reële verwachting op het ontstaan van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of postpartum en zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik. Vrouwen met een actuele psychiatrische voorgeschiedenis en/of psychofarmaca gebruik die een zwangerschapswens hebben voor een preconceptioneel advies. Momenteel nog beperkt tot vrouwen die gaan bevallen in het Medisch Centrum Alkmaar. Aanbod, intake bij de pop poli, ggz noordHolland noord, locatie mca, afdeling psychiatrie. Na de intake worden afspraken gemaakt voor de periode rond de bevalling in het ziekenhuis. Postpartum kunnen patiënten arthritis worden gezien in het ziekenhuis waarna indien geïndiceerd verder zorg ingezet kan worden.

Depressieve stoornis
Rated 4/5 based on 582 reviews